top of page

Irritant of juist fantastisch: Jouw TE's (hoogbegaafd en hoogsensitief)


W A A R O M A L T I J D Z O 'T E' ?


Denk je wel eens? Waarom kan mijn kind zich niet eens ‘gewoon rustig’ gedragen net als al die andere kinderen? Waarom is het bij hem of haar altijd zo TE (TE druk, TE emotioneel, TE flauw, TE gevoelig, TE afwachtend)?

TE druk, TE gevoelig, intensiteit bij hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
TE druk, TE gevoelig bij hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

E E N V A N M I J N T E ’ s: J I J B E N T T E S T I L

In mijn ‘voor-een-baas-werkende-marketing-leven’ werd mij regelmatig verweten dat ik te stil was, dat ik te afwachtend was en dat ik mijn mening niet snel genoeg gaf. In onze maatschappij is snel en extravert de norm en dus tel je minder mee als je stil en introvert bent, dat werd me tenminste in dit bedrijf voorgeleefd. Het regelmatig horen dat ik zo stil was deed van alles met mijn zelfbeeld.

“Ben ik echt zo stil en traag? Waarom ben ik zo afwachtend? Weet ik eigenlijk wel iets over het onderwerp? Voeg ik überhaupt wel iets toe in deze vergadering of erger nog: voeg ik wel iets toe in dit team? Ben ik wel goed genoeg?”


En zo werden stilte en afwachtendheid mijn zwaktes… Uiteraard wilde ik dit kostte wat kost zo snel mogelijk ‘oplossen’, want ik wilde natuurlijk niet negatief opvallen. Vastbesloten aan de slag: niet zo afwachtend, sneller antwoorden, me meer mengen in het gesprek en vaker mijn mening geven. Zo zou mijn gevoel van ‘Voeg ik wel iets toe?’ verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dus ... ging ik me anders voordoen dan ik ben om mijn ‘zwaktes’ op allerlei manieren te camoufleren.


Als ik mezelf toen wat beter had gekend en meer had vertrouwd op mijn eigen IKje, dan was dat allemaal niet nodig geweest.J I J B E N T T E (S N E L) B O O S

Dit is een TE waar ik regelmatig mee te maken heb in mijn praktijk. Laatst kwam er weer zo'n heerlijk jochie die een 'probleem' heeft met zijn boze buien. De leerkracht op school heeft er bijna dagelijks last van... Het is natuurlijk ook irritant voor een juf of meester als er een kind in de klas zit dat bij 'het minste of geringste' ontploft en soms andere kinderen pijn doet. Ja, ik begrijp het, ik sta tegenwoordig zelf ook regelmatig voor de klas en je wilt toch dat ieder kind zich 'gewoon gedraagt'. Wat dat dan ook betekent?!

intense emoties bij hoogbegaafdheid
TE snel boos - intense emoties bij hoogbegaafdheid

Ik kwam er al snel achter dat dit jochie zich kapot verveelt op school. Dat hij het nut niet inziet van nog meer van dezelfde sommen die hij al kent. Dat hij niet weet wat hij met zijn tijd aan moet gedurende een lange, saaie schooldag. En dat hij er gek van wordt dat niemand hem begrijpt. "Het is toch logisch dat ik boos word als de juf iets belooft en het weer niet waarmaakt. Of als mijn vriendje waarmee ik zou afspreken onze afspraak weer vergeten is. Gek word ik ervan. En ja, dan ontplof ik wel eens en ja dan doe ik soms iemand pijn. Daar heb ik dan weer heel veel spijt van achteraf. Super stom, ik kan me niet eens gewoon gedragen en word altijd maar boos en daarna dus meestal verdrietig omdat het me weer niet gelukt is om rustig te blijven!"


De nadruk in het leven van dit jochie komt te liggen op zijn boze buien en niet op zijn fantastische kwaliteiten. Logisch toch, dat dit wat doet met zijn zelfbeeld...


H O O G S E N S I T I E F E N /O F H O O G B E G A A F D

Kinderen en volwassenen die hoogsensitief en/of (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn krijgen vaak allerlei TE's te horen. HSP en/of HB zijn prachtige karaktereigenschappen, maar deze zorgen niet altijd voor 'gewoon rustig' gedrag 😉. Het brein bij een hoogsensitief en/of hoogbegaafd persoon werkt anders. Een deel van het hoogsensitieve brein (de Thalamus om precies te zijn) vindt meer prikkels belangrijk en laat daarom meer prikkels door. Ook worden deze prikkels diepgaander verwerkt door bijv. allerlei verbanden die gelegd worden.

Logisch gevolg? Het is gewoonweg TEveel om je 'gewoon rustig' te blijven gedragen! In het geval van de boze jongen: de emmer loopt snel over en de emoties vliegen er vaak behoorlijk ongecontroleerd uit!

Een gave toevoeging is dat dit brein ook ‘ongecontroleerd’ kan genieten van mooie dingen waardoor deze (door de maatschappij meer gewaardeerde) 'fijne' emoties vaak ook geuit worden in de overtreffende trap: TE enthousiast, TE blij...

wat is jouw te
Wat is jouw TE (bij hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit)?

Mijn oproep aan iedereen: Stop met alleen maar reageren op de TE's. Kijk naar wat er achter deze TE zit en leg daar de focus op. Zie deze prachtige, talentvolle kinderen (én volwassenen) en geef ze wat ze nodig hebben om op hun Superhelden pad te komen en te blijven. Ik beloof je: dan verdwijnen sommige TE's als sneeuw voor de zon.

Mijn stilte had niks te maken met niets toe kunnen voegen aan het team of met niet goed genoeg zijn. Mijn stilte blijkt juist een van mijn krachten te zijn: bedachtzaam, weloverwogen, to the point. Jammer dat mijn toenmalige bazen (& ik) daar geen oog voor hadden destijds.

De boosheid van het jochie is een uiting van het feit dat hij zich stierlijk verveeld op school. Er zit dus een prachtige kwaliteit achter zijn boosheid, namelijk een enorme leerhonger. Gelukkig dat de school er nu weet van heeft en hij meer uitgedaagd wordt.


Hoe zit het met jouw TE's of die van je zoon of dochter? Heb je al ooit geprobeerd om deze TE's te begrijpen, te accepteren en misschien zelfs te waarderen? Ik help jou of je zoon of dochter hier heel graag mee. Ik hou namelijk van TE's.

27 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page